รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 3

20/11/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/11/0018

องค์กรรับรอง

CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

16 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

สถานที่

เลขที่ 999 ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

จำนวนที่นั่ง/คน

45

รายละเอียด

สำหรับอาชีพ Data Analyst Level.3 ในการอบรมของ NPRU


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ