รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level)

20/11/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/11/0022

องค์กรรับรอง

JM-0002-A : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level)

วันที่เปิดรับสมัคร

20 พฤศจิกายน 2566 - 22 ธันวาคม 2566

สถานที่

เลขที่ 57 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ชนะสงคราม อำเภอ/เขต เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

1. สาขาวิชาชีพ อาชีพ ระดับคุณวุฒิ : สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level)2. องค์กรรับรอง : JM-0002-A - อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3. เลขที่รอบการประเมิน :   xxxxx4. วันที่สอบ : 25 พ.ย.-23 ธ.ค. 25665. เวลาสอบ : 09.00 - 17.00 น6. รูปแบบการสอบ : ข้อเขียน7. สถานที่สอบ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์8. จำนวนผู้เข้ารับการสอบ : 50 คน9. จำนวนชุดข้อสอบ : 50 ชุด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ