รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระดับ 4

19/09/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/09/0026

องค์กรรับรอง

CB-0303-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

18 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566

สถานที่

เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง ช่องสะเดา อำเภอ/เขต เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71190

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ