รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4

16/09/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/09/0032

องค์กรรับรอง

CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

16 กันยายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566

สถานที่

เลขที่ 98 ตรอก/ซอย 8 ตำบล/แขวง ป่าป้อง อำเภอ/เขต ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 50220

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด

ยื่นใบสมัครออนไลน์ และประสบการณ์ในการทำงาน


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ