รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 5

16/09/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/09/0031

องค์กรรับรอง

CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

16 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

สถานที่

เลขที่ 98 ตรอก/ซอย 8 ตำบล/แขวง ป่าป้อง อำเภอ/เขต ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 50220

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด

สมัครออนไลน์ มีประสบการณ์


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ