รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5

15/09/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/09/0030

องค์กรรับรอง

CB-0240-A : มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

18 กันยายน 2566 - 17 ตุลาคม 2566

สถานที่

เลขที่ 345 ตำบล/แขวง ท่าพระ อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด

การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5 แบบเทียบโอนประสบการณ์ (RESK)


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ