รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) ระดับ 5

14/09/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/09/0008

องค์กรรับรอง

CB-0225-A : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

4 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566

สถานที่

เลขที่ 26/56 หมู่บ้าน/อาคาร อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 9,20 ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

ประเมิน RESK


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ