รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level)

26/05/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/05/0083

องค์กรรับรอง

JM-0002-A : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level)

วันที่เปิดรับสมัคร

26 พฤษภาคม 2566 - 30 พฤษภาคม 2566

สถานที่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน/อาคาร - ชั้น - ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง บ้านหว้า อำเภอ/เขต บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

จำนวนที่นั่ง/คน

150

รายละเอียด

1. สาขาวิชาชีพ อาชีพ ระดับคุณวุฒิ : สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level)2. องค์กรรับรอง : JM-0002-A - อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3. เลขที่รอบการประเมิน :   xxxxx4. วันที่สอบ : 30 พฤษภาคม 25665. เวลาสอบ : 09.00 - 17.00 น6. รูปแบบการสอบ : ข้อเขียน7. สถานที่สอบ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์8. จำนวนผู้เข้ารับการสอบ : 150 คน 9. จำนวนชุดข้อสอบ : 150 ชุด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ