รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

22/05/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/05/0062

องค์กรรับรอง

CB-0267-A : โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

วันที่เปิดรับสมัคร

15 มิถุนายน 2566 - 10 มิถุนายน 2566

สถานที่

เลขที่ 670/15–16 ตรอก/ซอย ทนายวอ ตำบล/แขวง นครสวรรค์ตก อำเภอ/เขต เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

จำนวนที่นั่ง/คน

45

รายละเอียด

อายุ 18 ปีขึ้นไปประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1ปี


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ