รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระดับ 3

22/05/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/05/0063

องค์กรรับรอง

CB-0182-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

22 พฤษภาคม 2566 - 2 มิถุนายน 2566

สถานที่

เลขที่ 41 ตำบล/แขวง ท่าช้าง อำเภอ/เขต เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

จำนวนที่นั่ง/คน

3

รายละเอียด

องค์กรรับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (CB-0182)เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้ารับการประเมินในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระดับ 3 รายละเอียดดังนี้วันที่ประเมิน : 28 มิถุนายน 2566รูปแบบการประเมิน : RESKสอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโทร. 088-5853493


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ