รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6

16/03/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/03/0029

องค์กรรับรอง

CB-0307-A : บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6

วันที่เปิดรับสมัคร

16 มีนาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

สถานที่

เลขที่ 50 หมู่บ้าน/อาคาร อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900

จำนวนที่นั่ง/คน

45

รายละเอียด

ประเมินแบบ RESK


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ