รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 2

16/03/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/03/0027

องค์กรรับรอง

CB-0343-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 2

วันที่เปิดรับสมัคร

16 มีนาคม 2566 - 22 มีนาคม 2566

สถานที่

เลขที่ 193 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน/อาคาร - ชั้น - ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง นาจอมเทียน อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250

จำนวนที่นั่ง/คน

25

รายละเอียด

รับสมัคร จำนวน 25 คนเอกสารที่ใช้- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ