รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 3

25/01/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/01/0102

องค์กรรับรอง

CB-0181-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

25 มกราคม 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่

เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง ท่าช้าง อำเภอ/เขต เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

จำนวนที่นั่ง/คน

3

รายละเอียด

องค์กรรับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินในสาขาวิชาชีพ ธุรกิจภาพถ่าย อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 3วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ