รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5

25/01/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/01/0095

องค์กรรับรอง

CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

24 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่

เลขที่ 13/6 ตำบล/แขวง คลองหลวงแพ่ง อำเภอ/เขต เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

1. เปิดสอบประเมินสมรรถนะแบบปกติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา2. สมัครด้วยตนเอง ณ องค์กรรับรอง3. เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะส่วนบุคคคลตามมาตรฐานอาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาการดับเพลิงระดับ 5


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ