รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3

11/11/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/11/0021

องค์กรรับรอง

CB-0140-A : บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565

สถานที่

เลขที่ 1/1 ตรอก/ซอย ติวานนท์ 14 ตำบล/แขวง ตลาดขวัญ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ “ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์” และสอบปรับระดับ (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานอาชีพมาแล้ว)ระดับ 3 ครั้งที่ 38 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2565รายงานตัว เวลา 08.30 น. สอบเวลา 09.00-12.00 น. (180 นาที)อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับ 31.         ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 22.         เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี  พร้อมหลักฐานผลงานอย่างน้อย 3 งาน3.         ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงเอกสารในการสมัคร·      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ·      วุฒิการศึกษา ม.6  หรือ ปวช.·      หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง·      มีอายุงานด้านนายหน้า 1-3 ปีหลักฐานผลงงาน อย่างน้อย 3 งานดังต่อไปนี้กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ -            สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์-            สำเนาโฉนด-            สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย-            หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย  กรณีนายหน้าเช่ากรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้-            สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์-            สำเนาโฉนด -            สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ