รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1

11/11/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/11/0019

องค์กรรับรอง

CB-0140-A : บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1

วันที่เปิดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565

สถานที่

เลขที่ 1/1 ตรอก/ซอย ติวานนท์ 14 ตำบล/แขวง ตลาดขวัญ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด

สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ “ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ระดับ 1 ครั้งที่ 38 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565รายงานตัว เวลา 08.30 น. สอบเวลา 09.00-10.30 น. (90 นาที) อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับ 1 1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้น 1 ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยได้ดี2.ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงเอกสารในการสมัคร·      สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน·      วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี) ·      หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ