รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 1

23/09/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/09/0035

องค์กรรับรอง

CB-0206-A : การประปานครหลวง

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่เปิดรับสมัคร

22 กันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565

สถานที่

เลขที่ 400 ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด

สอบซ่อม การจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ "ช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 1" เมื่อวันที่ 29,30 สิงหาคม 2565


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ