รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์

22/09/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/09/0037

องค์กรรับรอง

EC-0001-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์

วันที่เปิดรับสมัคร

16 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565

สถานที่

เลขที่ 1023 หมู่บ้าน/อาคาร เอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ตำบล/แขวง ช่องนนทรี อำเภอ/เขต เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

จำนวนที่นั่ง/คน

97

รายละเอียด

กลุ่ม ทสรช.


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ