รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานพื้นฐาน (Basic Level)

22/09/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/09/0036

องค์กรรับรอง

JM-0001-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานพื้นฐาน (Basic Level)

วันที่เปิดรับสมัคร

22 กันยายน 2565 - 23 กันยายน 2565

สถานที่

เลขที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7, 8, 10 และ 11 ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

จำนวนที่นั่ง/คน

83

รายละเอียด

ประเมินสมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานขั้นพื้นฐาน


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ