รายละเอียดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

22/09/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

ASR2565-005

ชื่อการอบรม

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

หลักสูตร

Assessor

วิทยากร

นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์

นางสาวศศิวิมล สูงสว่าง

จำนวนที่นั่ง/คน

5/50

วันที่อบรม

18 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565

สถานที่

รูปแบบออนไลน์


รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ