รายละเอียดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

30/11/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

ASR2564-006

ชื่อการอบรม

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

หลักสูตร

Assessor

วิทยากร

นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์

นางสาวศศิวิมล สูงสว่าง

จำนวนที่นั่ง/คน

10/50

วันที่อบรม

14 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564

สถานที่

รูปแบบออนไลน์


รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ