รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 3

29/11/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/11/0049

องค์กรรับรอง

CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

29 พฤศจิกายน 2564 - 29 ธันวาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 999 ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

จำนวนที่นั่ง/คน

60

รายละเอียด

สอบออนไลน์ 


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ