รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 2

19/10/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/10/0014

องค์กรรับรอง

CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 2

วันที่เปิดรับสมัคร

19 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 55 ตำบล/แขวง คานหาม อำเภอ/เขต อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

จำนวนที่นั่ง/คน

17

รายละเอียด

โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (โครงการทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ) 


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ