รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

18/10/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/10/0010

องค์กรรับรอง

DL-0002-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

วันที่เปิดรับสมัคร

11 ตุลาคม 2564 - 28 ตุลาคม 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

5

รายละเอียด

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ