รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติงานธุรการส่งออก-นำเข้า) ระดับ 2

12/10/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/10/0011

องค์กรรับรอง

CB-0169-A : บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติงานธุรการส่งออก-นำเข้า) ระดับ 2

วันที่เปิดรับสมัคร

12 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 1 หมู่บ้าน/อาคาร อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20F ตรอก/ซอย บางนา-ตราด 25 ตำบล/แขวง บางนาเหนือ อำเภอ/เขต เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนที่นั่ง/คน

20

รายละเอียด

ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานธุรการส่งออกและนำเข้า ชั้น 2 (ทดสอบแบบ Online)รอบสอบซ่อมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบรอบวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564กำหนดการสอบ08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผ่านระบบ Online09.00 – 09.15 น. ชี้แจงขั้นตอนและระเบียนการสอบ09.15 – 10.15 น.  สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี (ทดสอบ online)10.30 น           ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้ผ่านจะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป)10.30 – 16.00 น.  สอบสัมภาษณ์ (รอบละ 1 ท่าน ผ่านโปรแกรม Zoom)อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมทดสอบฟรีสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบรอบวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564*** สนใจสมัครทดสอบ ***ส่งไปสมัครผ่านระบบ Online ที่ https://v-serveacademy.com/ หรือ E-mail : [email protected]สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-7441007 ต่อ 11 หรือ ID, 089-2048463 Line: vsltraining


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ