รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

07/10/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/10/0005

องค์กรรับรอง

DL-0012-A : บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

วันที่เปิดรับสมัคร

6 ตุลาคม 2564 - 10 ตุลาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 56 ตรอก/ซอย เมธีนิเวศน์ ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนที่นั่ง/คน

200

รายละเอียด

เปิดสอบประเมินทักษะดิจิทัลด้วยเครื่องมือสากล ICDLสำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียน-นักศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ตุลาคม 2564


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ