รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์

23/09/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/09/0131

องค์กรรับรอง

EC-0001-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์

วันที่เปิดรับสมัคร

23 กันยายน 2564 - 23 กันยายน 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

15

รายละเอียด

รอบสำหรับผู้สอบที่ไม่ขอรับ Subsidize


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ