รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 3

23/09/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/09/0129

องค์กรรับรอง

CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 3

วันที่เปิดรับสมัคร

24 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 85/1 ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

กรุณาเข้าไปที่หน้า Facebook ของ PIM HRCC กด Like และ inbox หรือส่งอีเมล [email protected] เข้ามาขอรับใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ  หมายเหตุ: เปิดสอบชั้น 3 ใน 4 สาขา จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คน


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ