รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 5

15/09/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/09/0078

องค์กรรับรอง

CB-0306-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

7 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564

สถานที่

เลขที่ 323 ตำบล/แขวง ทะเลชุบศร อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด

การเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ5


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ