รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกลากจูงสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 2

10/09/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/09/0094

องค์กรรับรอง

CB-0006-A : สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกลากจูงสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 2

วันที่เปิดรับสมัคร

10 กันยายน 2564 - 10 กันยายน 2564

สถานที่

เลขที่ 511-512 ตำบล/แขวง บ้านครัว อำเภอ/เขต บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18270

จำนวนที่นั่ง/คน

130

รายละเอียด

วันที่ 10 กันยายน 2564สถานที่ ประเมินผ่านรูปแบบออนไลน์ติดต่อ คุณสุนันทา 0898959192


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ