รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3

22/07/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/07/0114

องค์กรรับรอง

CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

25 กรกฎาคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 188/52 หมู่บ้าน/อาคาร โครงการอรสิรินบิสสิเนสเซ็นเตอร์2 (เชียงขาง) ตำบล/แขวง ไชยสถาน อำเภอ/เขต สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140

จำนวนที่นั่ง/คน

12

รายละเอียด

**เปิดรับสมัครผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ**เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะ บุคลลตามมาตรฐานอาชีพในวันที่ 25 ก.ค. 64 จำนวน 12 คนณ องค์กรรับรอง ฯ โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล 188/52 หมู่ที่ 7 ต. ไชยสถาน อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 50140**ฟรีค่าธรรมเนียมโรงเรียนพร้อมจิตบริบาลโทร: 083-5962641


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ