รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 3

21/07/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/07/0102

องค์กรรับรอง

CB-0053-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

21 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 39 ตำบล/แขวง คลองหก อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

จำนวนที่นั่ง/คน

31

รายละเอียด

โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ