รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ชั้น 3

10/06/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/06/0024

องค์กรรับรอง

CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ชั้น 3

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิถุนายน 2564 - 10 มิถุนายน 2564

สถานที่

เลขที่ 999 ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

สอบซ่อม Data Analyst ระดับ 3


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ