รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน

30/04/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/04/0029

องค์กรรับรอง

TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน

วันที่เปิดรับสมัคร

25 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

30000

รายละเอียด

รับสมัคร สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ สทศ.


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ