รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

08/04/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/04/0011

องค์กรรับรอง

CB-0049-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

วันที่เปิดรับสมัคร

29 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564

สถานที่

เลขที่ 39 ตำบล/แขวง คลองหก อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ