กรุณารอสักครู่
TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ตรวจสอบรายชื่อและรอบอบรมของข้าราชการพลเรือน
ตรวจสอบรายชื่อและรอบสอบประเมิน ICDL ของข้าราชการพลเรือน
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) อาคารเวียงคำ VKB ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ตรวจสอบรายชื่อและรอบสอบประเมิน ICDL ของข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 ชั้น 1 อาคาร 31 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
ตรวจสอบรายชื่อและรอบสอบประเมิน ICDL ของข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) อาคาร 22 ชั้น 1 ห้อง A)
Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.