TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แท๊ก ยอดนิยม
คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
Heading News & Event
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2
9 มีนาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561

สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์ด้านการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่าน เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2561 ระดับคุณวุฒิชั้น 2 3 และ 4 ดังนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : วันที่ 25 สอบถามรายละเอียดได้ที่ TIFFA CB 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ โทร 02-018-2800 ต่อ 8901-8902


#แท็ก :


©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.