หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนเตรียมการและจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟ่ต์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-439ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วางแผนเตรียมการและจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟ่ต์
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.12.024.01 : วางแผนการจัดวางอาหารการบริการเพื่อให้บริการบุฟเฟ่ต์
5.12.024.02 : เตรียมการทำอาหารบุฟเฟต์
5.12.024.03 : จัดวางอาหารบุฟเฟต์
5.12.024.04 : จัดเก็บอาหารบุฟเฟต์

ยินดีต้อนรับ