หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-418ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.234.01 : ควบคุมและปรับปรุงการดำเนินงานในที่ทำงาน
5.09.234.02 : วางแผนและจัดขั้นตอนการทำงาน
5.09.234.03 : จัดเก็บบันทึกการทำงาน
5.09.234.04 : แก้ปัญหาและทำการตัดสินใจ

ยินดีต้อนรับ