หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-410ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.102.01 : พัฒนาแนวคิดและข้อเสนอในการจัดงาน
5.09.102.02 : กำหนดสถานที่ในการจัดงาน
5.09.102.03 : วางแผนและดำเนินงาน การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
5.09.102.04 : วางแผนและดำเนินงาน การขอสนับสนุนการจัดงาน
5.09.102.05 : วางแผนและดำเนินงาน บริหารการจัดงาน
5.09.102.06 : วางแผนและดำเนินงาน การลงทะเบียน
5.09.102.07 : วางแผนและดำเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับงานกลางแจ้ง
5.09.102.08 : ดำเนินการประเมินหลังการจัดงาน

ยินดีต้อนรับ