หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-383ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.079.01 : วางแผนโครงการ
5.06.079.02 : บริหารและตรวจสอบโครงการ
5.06.079.03 : ประเมินโครงการ

ยินดีต้อนรับ