หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานธุรการ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-364ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติงานธุรการ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.011.01 : กระบวนการจัดการเอกสาร
5.01.011.02 : การร่างจดหมาย
5.01.011.03 : การดูแลระบบเอกสาร

ยินดีต้อนรับ