หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและจัดแสดงขนมอบ/ขนมหวานชิ้นเล็ก

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-445ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดเตรียมและจัดแสดงขนมอบ/ขนมหวานชิ้นเล็ก
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.14.046.01 : จัดเตรียมและจัดวางขนมที่เคลือบแล้ว
5.14.046.02 : จัดเตรียมและจัดวางขนมที่มีฐานเป็น มาร์ซิพาน
5.14.046.03 : จัดเตรียมและจัดวางขนม
5.14.046.04 : จัดเตรียมและจัดวางขนมที่ทำจากคาราเมล
5.14.046.05 : จัดเก็บขนม

ยินดีต้อนรับ