หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและผลิตผลิตภัณฑ์จากยีสต์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-452ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดเตรียมและผลิตผลิตภัณฑ์จากยีสต์
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.14.053.01 : เตรียมและอบผลิตภัณฑ์จากยีสต์
5.14.053.02 : ตกแต่ง นำเสนอและจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากยีสต์
5.14.053.03 : จัดเก็บผลิตภัณฑ์จากยีสต์

ยินดีต้อนรับ