หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและผลิตเค้กและขนมอบประเภทต่าง ๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-451ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดเตรียมและผลิตเค้กและขนมอบประเภทต่าง ๆ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.14.052.01 : จัดเตรียมและอบเค้ก และทำไส้
5.14.052.02 : ตกแต่ง นำเสนอและจัดวางเค้ก
5.14.052.03 : จัดเตรียมและผลิตขนมอบและทำไส้
5.14.052.04 : ตกแต่งและนำเสนอขนมอบ
5.14.052.05 : จัดเก็บเค้กและขนมอบ

ยินดีต้อนรับ