หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและผลิด ผลิตภัณฑ์จาก ช็อกโกแลต

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-448ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดเตรียมและผลิด ผลิตภัณฑ์จาก ช็อกโกแลต
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.14.049.01 : ปรับอุณหภูมิของ ช็อกโกแลต
5.14.049.02 : จัดเตรียมไส้ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตสำหรับเคลือบและสำหรับตกแต่ง
5.14.049.03 : เตรียมพิมพ์ช็อกโกแลต
5.14.049.04 : ทำช็อกโกแลตโดยใช้พิมพ์
5.14.049.05 : เคลือบและตกแต่งด้วย ช็อกโกแลต
5.14.049.06 : จัดเก็บช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จาก ช็อกโกแลต

ยินดีต้อนรับ