หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-372ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.05.073.01 : ระบุความต้องการของลูกค้า
5.05.073.02 : มั่นใจในการส่งมอบสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ
5.05.073.03 : ประเมินผลการให้บริการแก่ลูกค้า

ยินดีต้อนรับ