หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-365ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.012.01 : เข้าถึงสถานการณ์
5.01.012.02 : ปรับใช้เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.01.012.03 : สื่อสารรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์

ยินดีต้อนรับ