คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEL-DUVR-057B เตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน
WEL-HSAW-058B เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นอย่างมีคุณภาพ
WEL-MJME-059B ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่น
WEL-THDB-060B ปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นได้อย่างปลอดภัย
WEL-WTRX-056B การปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ