คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WNS-SPA-4-083ZC ให้บริการอบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Steam Therapy) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-084ZC ให้บริการอาบแช่ (Bath) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-085ZC วิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-086ZC ให้บริการทำความสะอาดผิวหน้าและปรับสภาพผิวหน้า (Cleansing and Toning) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-087ZC ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-088ZC ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing)
WNS-SPA-4-089ZC ให้บริการพอกหน้า (Facial Mask) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-090ZC ให้บริการขัดผิวกาย (Body Scrub) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-091ZC ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-092ZC ให้บริการพอกผิวกายเพื่อกระชับสัดส่วน (Body Contouring Mask) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-094ZC ให้บริการนวดด้วยน้ำมันสมุนไพรไทย (Traditional Thai Oil Massage Treatment) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-095ZC ให้บริการนวดอโรมา (Aroma Massage)แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-096ZC ให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) แก่ผู้รับบริการ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ